Privacyverklaring


 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Massage praktijk BijDaphne verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Medische gegevens die van belang zijn voor de behandeling

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Massage praktijk BijDaphne verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
 
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.
 
Waarom we gegevens nodig hebben
Massage praktijk BijDaphne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Diagnose voor de juiste behandeling
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze informatie

Hoe lang we gegevens bewaren

Massage praktijk BijDaphne zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 8 jaar na laatste behandeling.
 
Delen met anderen
Massage praktijk BijDaphne  deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Massage praktijk BijDaphne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
In kaart brengen websitebezoek
Massage praktijk BijDaphne gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Daphne@piggelenl en Massage praktijk BijDaphne  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Beveiliging
Massage praktijk BijDaphne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Daphne@piggelen.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Massage praktijk BijDaphne kunt u ons als volgt bereiken:
 
Straatnaam en nummer:                               Schaarweide 19
Postcode en plaats:                                         3931 LZ  Woudenberg     
Inschrijvingsnummer KvK:                           72920343            
Telefoonnummer:                                            06-13942075
E-mailadres:                                                     Daphne@piggelen.nl

Ivm drukte neem ik momenteel helaas geen klanten aan voor massages. Let op: nieuwe aanmeldingen voor laserbehandeling zijn nog wel mogelijk!
This is default text for notification bar