Ontspanning

Wat is het?


Een ontspanningsmassage is voornamelijk gericht op herstel en ontspanning. De ontspanningsmassage stimuleert de doorbloeding van de weefsels, voert afvalstoffen af en verbetert de stofwisseling van de spieren. Door de ontspanning van het lichaam kunnen ook allerlei gevolgen van stress (bijv. chronische vermoeidheid, stijve rug en nek, spanningshoofdpijn, slaapproblemen) worden verzacht. Een ontspanningsmassage kan, zowel geestelijk als lichamelijk, heel goed preventief werken voor het behoud van een goede gezondheid.

Pijnlijke en Gespannen spieren

Behandeling van gespannen of pijnlijke spieren kan goed gecombineerd worden met een ontspanningsmassage. Spierknopen (triggerpoints) krijgen daarbij extra aandacht.


Wat masseren?

Als het vooral om de algehele ontspanning gaat, is een massage van het hele lichaam een voor de hand liggende keuze. Hierbij kan eventueel wat extra aandacht gegeven worden aan plekken met problematische spieren. Maar misschien wilt u juist een intensieve behandeling van een probleem in één bepaalde regio, zoals bijvoorbeeld schouders en nek, en bent u minder geïnteresseerd in een ontspannende massage van de rest. Ook dat kan. Zo zijn er talloze mogelijkheden om een ontspanningsmassage in te richten. Voorafgaand aan de massage zullen we daarom even overleggen wat precies de bedoeling is en hoe de beschikbare tijd zal wordt verdeeld.

Interesse?


Nu boeken
 
Meer informatie

Waarom een massage?


 
Een kijkje in

De massageruimte


 
 
Meer informatie

Effecten van een massage


Er is bij massage enerzijds sprake van relatief directe, lokale effecten en anderzijds van indirecte, algemenere effecten op het lichaam. Daar zijn een aantal verschillende verklaringen voor.Zo onderscheiden wij:

Directe effecten:
- Mechanische verklaring
- Chemisch-biologische verklaring

Indirecte effecten:
- Psychologische verklaring
- Reflectoire verklaring


Mechanische verklaring

Directe mechanische effecten kunnen worden toegeschreven aan de toegediende mechanische massageprikkel. Zo kan een massageprikkel (liefst zonder olie) de huid afschilferen en zo kan ontschilfering een mechanisch effect/doel van massage zijn. Door massage wordt de huid warm: in eerste instantie heel direct in de huid door de mechanische wrijvingsprikkel, maar ook in iets dieper gelegen structuren neemt de temperatuur van de weefsels toe als gevolg van die directe, mechanische prikkel. Een ander mechanisch effect van massage gaat uit van de druk die bij massage wordt uitgeoefend op de huid en de onderliggende spieren, die de afvoer van veneus bloed en met name lymfevocht beïnvloedt. Met speciale manuele lymfedrainage-technieken kan de lymfestroming worden beïnvloed. Deze rechtstreekse beïnvloeding wordt ook gerekend tot de mechanische effecten.


Chemisch-biologische verklaring

De in de dermis (lederhuid) gelegen mastcellen bevatten korreltjes met stoffen zoals bijvoorbeeld histamine. Deze korreltjes laten de erin opgeslagen stoffen vrij bij een (dreigende) schadelijke prikkel. Zo’n dreigende of reële beschadiging kan bijvoorbeeld worden toegebracht met harde en puntige massageprikkels (bijvoorbeeld een frictie). Hierdoor komt histamine vrij en dit geeft een lokale vasodilatatie (bloedvatverwijding).


Psychologische verklaring

Hiertoe behoren de indirecte, psychologische aspecten met betrekking tot het effect dat massage heeft. Tijdens een massage proberen wij u zo veel als mogelijk te laten ontspannen door een voor u juiste temperatuur, hygiëne, uitstraling en muziek in de werkruimte te creëren. Alle negatieve aspecten om u heen dienen zo veel als mogelijk te worden geëlimineerd.


Reflectoire verklaring

Dit zijn effecten die, indirect, via zenuwgeleiding (via het zenuwstelsel) worden bereikt. In de weefsels bevinden zich sensoren voor het waarnemen van prikkels. Zij geven die informatie via het ruggenmerg door aan (delen van) de hersenen. In de hersenen wordt dan het effect op die prikkel bepaald en dit wordt weer terug doorgegeven aan de effectoren in de periferie. Zo kan via deze omweg de spierspanning zowel verhoogd als verlaagd worden, een pijngevoel worden beïnvloed en ook een indirecte verbetering van de doorbloeding worden bereikt.


Technieken en handgrepen

De kunst van het masseren is uitgebreid beschreven en wij maken veelvuldig gebruik van deze basistechnieken en handgrepen te weten: effleurages, petrissages, tapotages, schuddingen en fricties. Daarnaast masseren we huid en bindweefsel.

Ivm drukte neem ik momenteel helaas geen klanten aan voor massages. Let op: nieuwe aanmeldingen voor laserbehandeling zijn nog wel mogelijk!
This is default text for notification bar